Veritabanı

Veri Nedir?


VERİ NEDİR?

Veri kaydedilebilir bilinen gerçeklerdir. Sık kullanılan verilerden bazı örnekler aşağıda sıralanmıştır:

  • Kişi adları
  • Yer adları
  • Eşya adları
  • Tarih ve saat
  • Sayılar
  • Ses
  • Video

Bilgisayara girilen, bilgisayar tarafından saklanabilen ve işlenebilen her şeye veri denir.


VERİ NEDEN SAKLANIR?

Veri saklamaktaki ana amaç, daha ileri bir tarihte, saklanan verilere yeniden ulaşabilmek ve kullanabilmektir.

Kullanma süreci sadece verinin listelenmesi gibi basit bir işlem olabileceği gibi, veriler üzerinden hesaplamalar yapılarak raporlar hazırlanması gibi daha karmaşık bir işlemde olabilir.


VERİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

  • Klasik yöntem
  • Metin dosyası
  • Excel, Access

Yorum Yapın